Training

Training #HART en #ZAKEN

Beter functioneren als mens en in vaardigheden

Bij kwaliteit gaan verbetering in vaardigheden én persoonlijke ontwikkeling als mens hand in hand.

Het versterkt elkaar. Wanneer jij in het één beter wordt, dan volgt het ander vanzelf. Leren kijken naar jezelf en naar de ander om te leren op persoonlijk en professioneel gebied.

Wij geven trainingen op het gebied van welbevinden #Hart en op het gebied van ontwikkeling #Zaken.

#hart

Deze trainingen zijn erop gericht dat jij vanuit intrinsieke motivatie gaat werken aan je eigen welbevinden en de verbinding met de ander met als doel een betere verbinding met jezelf en de ander vanuit positiviteit.

#zaken

Deze trainingen zijn gericht op de ontwikkeling van vaardigheden in ons vak met als doel de functie beter te kunnen uitvoeren.

#Hart in training

Hit (Hart in training) individueel

Wanneer jij lekker in je vel zit, komt de rest vanzelf… 

Met Hit individueel gaan wij aan de slag met hoe zit jij erbij zit en hoe jij erbij wilt zitten. 

Vanuit deze onderliggende vragen gaan wij met compassie aan de slag om te ontdekken waar ooit je hart sneller van is gaan kloppen en wat jij kan gaan doen of juist laten om dit gevoel weer terug te krijgen. Daarbij gaan wij veerkracht ontwikkelen om stevig te leren staan en bij een ‘hartritmestoornis’ je niet volledig te laten ontregelen.

Hit (Hart in training) team

Ook in een team kan deze ontregeling ontstaan. Groepsprocessen zijn per definitie complex. Elk team bestaat uit personen met verschillende leeftijden, achtergronden en karakters. Op een onbewaakt moment kunnen er spanningen ontstaan die niet zelden hun weerslag hebben op de sfeer in de school en op de kinderen in de klas.

Vijf jaar geleden heeft google een onderzoek gedaan naar het ‘perfecte team’, project Aristotle. Uit dit onderzoek blijkt het belang van de teamnorm, wat wordt bepaald door een collectief IQ. Het gaat hierbij niet om de intelligentie, het gaat er o.a. om of iedereen ongeveer even lang aan het woord is en of men sociaal gevoelig is. Uit het onderzoek blijkt dat het belangrijk is om in een team psychologische veiligheid te creëren.

Daarom gaan wij aan de slag met een team om te leren naar elkaar te luisteren en elkaars gevoelens te onderkennen. Onderwerpen die op scholen met regelmaat aan de orde komen zijn: vertrouwen, veiligheid, integriteit, feedback geven en ontvangen, zelfcompassie, werkdruk en systemisch werken in een team.

Kijk ook naar ons aanbod trainingen waar iedereen zich voor kan inschrijven.

Komende trainingen

#Hart

Systemisch werken in een team

Ben je leerkracht of schoolleider en zoek je naar een hulpmiddel die de processen binnen de groep inzichtelijk maakt, waardoor je de balans kunt herstellen? Schrijf je in voor de training, Systemisch werken in een groep.

#Hart

Zelfcompassie

Ben jij in je sociale beroep veel met anderen bezig en vergeet jij jezelf? Schrijf je in voor de training Zelfcompassie.

#Zaken in training

Ontwikkeling van mensen door verbeteringen op praktische doelen, inhoud werkzaamheden en organisatorisch.

Er zijn werkzaamheden die jij misschien ziet als een noodZAKELIJK kwaad. De werkzaamheden die jij uitstelt, omdat jij het nut er niet van inziet of omdat jij de kennis niet hebt.

Wij kijken samen wat jij nodig hebt om deze hobbel over te komen. 

Hulp nodig bij het analyseren van resultaten, time management, organisatie structuur neerzetten, kortom de zakelijke kant van de organisatie? Wij maken een training/begeleiding op maat.

Kijk ook naar ons aanbod trainingen waar iedereen zich voor kan inschrijven.

Komende trainingen

#Zaken

Maak resultaten betekenisvol!

Ben jij als intern begeleider alweer onrustig, omdat jij straks de Cito resultaten met je team gaat analyseren en betekenisvol gaat maken? Vind jij het moeilijk om je team hierin mee te nemen? Wij bieden een training met tips en tools om dit zo afwisselend en efficiënt mogelijk met je team te organiseren.

Benieuwd wat wij voor elkaar kunnen betekenen?